• დარტყმითი სამულში დანადგარი მეხილეობისთვის
გამოიყენება მეხილეობაში და განსაკუთრებული ნარგავებისათვის
სამუშაო სიგანე წონა
1,40 მ. დაახლ. 280 კგ.
1,60 მ. დაახლ. 300 კგ.
1,80 მ. დაახლ. 320 კგ.
2,00 მ. დაახლ. 365 კგ.