• დარტყმითი სამულში დანადგარი, მოდელი “K”

18-40 ცხენის ძალა

გამოდგება ხილის, ვაზის, მარწყვის, ბოსტნეულის ნარგავებში, ასევე პარკებსა და სტადიონებზე, მინდვრებსა და საძოვრებზე, და განსაკუთრებულ ნარგავებში.

სამუშაო სიგანე წონა
1,00 მ. დაახლ. 250 კგ.
1,10 მ. დაახლ. 265 კგ.
1,20 მ. დაახლ. 280 კგ.
1,40 მ. დაახლ. 300 კგ.
1,60 მ. დაახლ. 320 კგ.
1,80 მ. დაახლ. 340 კგ.
2,00 მ. დაახლ. 380 კგ.