• მინდვრის საწამლი დანადგარი POLY

დანადგარის გამოყენება რეკომენდირებულია პატარა ფართობის ტერიტორიაზე. დანადგარს აქვს რამდენიმე ვერსია 300ლ-დან 1000 ლ-მდე წარმადობით. მასში ჩაშენებულია დაბალი ან მაღალი წნევი მქონე დიაფრაგმული პომპა, ხელის დასაბანი წყლის ცისტერნა; ჰიდრავლიკური მიქსერი; ჩაშენებული ფილტრი (300 ლ.-იანი დანადგარისტვის ფაკულტატური).
დანადგარი აღჭურვილია ცხლად მოთუთიებული, მექანიკური შესაწამლი ფრთებით, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ღია მინდვრებისთვის ან მწკრივებს შორის.