• ვაზის ფოთლის საჭრელი დანადგარი ორი საჭრელით ორი პლანისათვის

დანადგარი აღჭურვილია გვერდებზე მიბმული საჭრელების გადაადგილების სისტემით, სიმაღლის რეგულირება ჰიდრავლიკურად, სიგანის რეგულირება ხდება ასევე ჰიდრავლიკურად 1,55-დან 2,00 მ.-მდე ჰიდრავლიკური
შლანგებითა და გადამბმელებით.
ფოთლის მოჭრა ჰორიზონტალურად 0,70 მ.
ფოთლის მოჭრა ვერტიკალურად 1,75 მ.