• ვაზის ფოთლის საჭრელი დანადგარი ერთი საჭრელით, ერთი პლანისათვის, 3 ჰიდრავლიკური ძრავით
დანადგარი აღჭურვილია გვერდებზე მიბმული საჭრელების ჰიდრავლიკურად გადაადგილების სისტემით, სიმაღლის რეგულირება ჰიდრავლიკურად. სიგანის რეგულირება მექანიკურად ჰიდრავლიკური შლანგითა და გადამბმელებით.
წონა ამწევის გარეშე 120 კგ. / ამწევის წონა დაახ. 35 კგ.
ფოთლის მოჭრა ჰორიზონტალურად 0,70 მ.
ფოთლის მოჭრა ვერტიკალურად 1,75 მ.