• ვაზის ფოთლის საჭრელი დანადგარი ერთი საჭრელით ერთი პლანისათვის

დანადგარი აღჭურვილია გვერდებზე მიბმული საჭრელების ჰიდრავლიკურად გადაადგილების სისტემით. სიმაღლის რეგულირება ჰიდრავლიკურად, ჰიდრავლიკური შლანგითა და გადამბმელებით.
წონა ამწევის გარეშე 60 კგ. / ამწევის წონა დაახ. 35 კგ.
ფოთლის მოჭრა ჰორიზონტალურად 0,70 მ.
ჰორიზონტალურად მარჯვნივ 0,70 მ.
ფოთლის მოჭრა ვერტიკალურად 1,75 მ.