• ჭურჭელი ლაბორატორიისათვის
საზომი ჭიქები, შუშის.
ქიმიური მაღალი გამძლეობა ქიმიური ნივთიერებების მიმართ. გადმოსასხმელი პირითა და წითელი სკალით. მაღალი ტემპერატურის მიმართ გამძლეობა: 0 დან +120°C-მდე. შესაძლებელია მისი ალით სტერილიზება.
მოცულობა
მლ.
დაყოფა
მლ.
∅ x სიმაღლე
მმ.
50 2 25x35
100 5 31x47
250 10 40x60
ერლენმაიერის კოლბა
შესაძლებელია კოლბის ალით სტერილიზება.

მოცულობა
კოლბისგარეთა ∅
მმ.
სიმაღლე მმ. ყელის გარეთა
100
200
250
500
64
79
85
87
105
131
140
156
22
34
34
34

საზომი ცილინდრი
შესაძლებელია მისი ალით სტერილიზება.
მოცულობა
(მლ.)
ცდომილება
(± მლ)
დაყოფა
(მლ.)
∅ x სიმაღლე
(მმ.)
100
250
0,50
1,00
1,0
2,0
31x240
41x320
საზომი კოლბა
მოცულობა
(მლ.)
ცდომილება
(± მლ)
100
250
0,100
0,150
შესასხურებელმილიანი ბოთლები Rotilabo®
მოცულობა სიმაღლე შესასხურებელი
მილის გარეშე (მმ.)
∅ (მმ.)
250
500
1000
145
180
230
60
75
100
სინჯარები
∅ (მმ.)
სიმაღლე (მმ.) ფორმა
16 150 ცილინდრული
სინჯარების სამაგრი
პიპეტები
სიგრძე: 160 მმ.
საზომი პიპეტები
სიგრძე: 160 მმ.
მოცულობა
(მლ.)
დაყოფა
(მლ.)
ცდომილება
(± მლ)
სიგრძე
( ±5 მმ.)
25
10
0,1
0,1
0,15
0,075
450
360
ლაბორატორიის თერმომეტრები
სიგრძე: 160 მმ.
საზომი სფერო (°C)
სიგრძე ( მმ.)
–10 დან + 60 °C
–20 დან + 100 °C
–20 დან +150
200
300
300