• გამტარიანობის საზომი ხელსაწყო HI 8733 N
გამტარიანობის საზომი საბაზისო ხელსაწყო ( 1 მ. კაბელით), კალიბრირებული კლუჩითა და ბატარიებით.
აღჭურვილობა :
• ფოლიეგადაკრული კლავიატურა
• ოთხი საზომი სისტემა
• ერთწერტილოვანი კალიბრაციატემპერატურის კომპენსაცია ავტომატურად
• ტემპერატურის კკოეფიციენტის არჩევის საშუალება 0 და 2,5 %–ს შორის.
საზომი სისტემა სიზუსტე ზომები
(სიგრძე X სიგანე X სიღრმე)
გარემო ტემპერატურა წონა
0,0 –დან 199,9 µS /სმ – მდე;
0 – დან 1999 µS /სმ –მდე;
0,00 – დან 19,99mS /სმ –მდე;
0,0 – დან 199,9 S /სმ –მდე;
± 1% 185 X 82 X 45 მმ. 0 დან 50 °C 355
გრამი