• დასამყნობი დანადგარი "1-Schnitt"
დანადგარით შეასძლებელია ზემოთა და ქვემოთა დასამყნობი ნაწილების ერთმანეთთან დაკავშირება.
დანადგარის მართვა ხდება პედლის საშუალებით.