• დასამყნობი დანადგარი "Automatic IV"
დასამყნობ დანადგარს შეუძლია როგორც ვაზის ყლორტის ასევე სხვა რბილი ხის ყლორტების დამყნობა.
დაოსტატებულ მუშას შეუძლია საათში 1000 ძირის დამყნობა. რეგულირებადი საჭრელი დანები ჭრის დონის შერჩევის საშუალებას იძლევიან და ზრუნავენ სიზუსტესა და მაღალი ხარისხზე.
დანადგარის მართვა ხდება პედლის საშუალებით.