• სათესი დანადგარი "Balance S"
დანადგარის საშუალებით შესაძლებელია ვაზის ნაყენის ვერტიკალურად დარგვა, როგორც სწორ ასევე ფერდობ ადგილებში.
თესვის დროს ერთი ადამიანი დასარგავ ნამყენს ალაგებს დანადგარში, მეორე კი დასამაგრებელ ჯოხებს ,რომლებიც შესაძლებელია იყოს როგორც მეტალის, ასევე ხის, პლასტმასის ან ბამბუკის ხის.