• წყალსადინარი 100×100 Ø 40 გამომშვები მოდელი P 062 / P 070
მოდელი A ( მმ ) B (მმ) C (მმ) D ( მმ ) E ( მმ ) დატვირთვის უნარიანობა ( კგ) გამავალი წარმადობა (ლ./წთ–ში)
P 062 100 56 85 40 35 200 12
P 070 150 70 126 50 40 400 38