• წყალსადინარი 100 Ø 40 გამომშვები მოდელი P 032
მოდელი A ( მმ ) B (მმ) C (მმ) D ( მმ ) E ( მმ ) დატვირთვის უნარიანობა ( კგ) გამავალი წარმადობა (ლ./წთ–ში)
P 032 100 55 80 40 25 200 12