• წყალსადინარი 200×200 Ø 63 გამომშვები მოდელი P 002
მოდელი A ( მმ ) B (მმ) C (მმ) D ( მმ ) E ( მმ ) დატვირთვის უნარიანობა ( კგ) გამავალი წარმადობა (ლ./წთ–ში)
P 002 200 85 150 63 60 850 46