• წყალსადინარი მრგვალი Ø 285 გამომშვები Ø 100 / 110 მოდელი P 040
მოდელი A (მმ) B (მმ) C (მმ) D (მმ) E (მმ) დატვირთვისუნარიანობა
(კგ)
გამავალი წარმადობა
(ლ./წთ–ში)
P 004 285 130 220 110/100 60 950 130