• საკანალიზავციო სისტემა გისოსისებური საფარებლით PC 023
სისქე: 2 მმ.
ინტეგრირებული დაქანება: 0,4 %
ყველაფრის საყრდნობია კედელი: 330 მმ.
ფლანჩი დაკავშირებულია ყველა ხრახნთან და დედალშეერთებასთან: 6 მეტრი.