• უჟანგავი ფოლადის საკანალიზაციო სისტემა PC 001
წყალსარინის სიგანე: 70 მმ.
სივრცის სიგანე: 20 მმ.
სისქე: 2 მმ.
ინტეგრირებული დაქანება: 0,4 %
მინიმალური სიმაღლე: 70 მმ.
მაქსიმალული სიმაღლე 36 მ.–დან: 220 მმ.
მაქსიმალური მატრანსპორტირებელი სიგრძე: 6 მ.

შედუღებული ღეროს სიგრძე: 330 მმ.
კედელი ამაგრებს ყველაფერს: 330 მმ.
ფლანში დაკავშირებულია ყველა ხრახნთან და ქანჩთან: 6 მ.