• დანადგარები ფლოტაციისთვის
ფლოტაციის მეშვეობით ხდება ნალექის ზემოთ განდევნა და სითხისაგან მოშორება.
ფლოტაციისთვის არაა საჭირო კომპრესორის ჰაერი, რადგანაც ჩვენი დანადგარები გამოიყენებენ ინჯექტოპრინციპით შეწოვილ ჰაერს

დანადგარები ფლოტაციისათვის შედგება:
1 ექსცენტერშნეკენპომპისაგან ან ინვერტიული ბრუნვის სიჩქარის მარეგულირებლით,რომლის მარანში გამოყენებაც შესაძლებელია მთელი წლის განმავლობაში.
ექსცენტერშნეკენპომპა: ტიპი TKS 9000 E; ორსიჩქარიანი