• პნევმატიური საცობი დანადგარი PG93 C
კრონ-საფარებლის გასაკეთებელი დანადგარი

• დიამეტრი 26 და 29
• წარმადობა : 300 ბოთლი საათში

აღჭურვილია ორი ურთიერთშენაცვლებადი თავით
კრონ-საფარებლის მანუალური მიწოდება