• დეგორჟიერ-მონობლოკი ATLAS 2/6 M

ნახევრად ავტომატური მონობლოკი ATLAS 2/6 M შექმნილია შამპანურის პროდუქციისათვის, რომელიც ასრულებს შემდეგ სამუშაო პროცესებს:

• დეგორჟირება ან კრონსაცობის მოცილება;
• სიროპის დამატება;
• ბოთლებში შამპანურის დონის გათანაბრება;
• ბოთლის ზომა: 0,75 ლიტრი;
• წარმადობა: 150 ბ./სთ-ში

დანადგარის შემადგენლობა:
დანადგარი არის კომპლექტურად უჟანგავი მეტალის. მასზე დაშენებულია სვეტი, რომელზეც დაინსტალირებულია მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია პროდუქციის ცირკულაცია;

მადეგორჟირებელი მოწყობილობა:
• ჭურჭელი ლიქიორისათვის ნიტროგენის შემშვები ნახვრეტით და წნევის მაკონტროლებელი მანომეტრი;
• ვენტილი, ბოთლში შემავალი სითხის მაკონტროლებელი სისტემით;
• სამგზის ვენტილი, რომელიც აკონტროლებს სიროპის ჭურჭელს დოზის მომზადებით და სისტემას ვენტილზე, რომელიც აკონტროლებს ბოთლში შემავალ სითხეს.
• ბოთლში სითხის გამთანაბრებელი მექანიზმი