• დეგორჟიერ-მონობლოკი POKER 400
სრულად ავტომატური მონობლოკი POKER 400 შექმნილია შამპანურის პროდუქციისათვის, რომელიც ასრულებს შემდეგ სამუშაო პროცესებს:

• დეგორჟირება ან კრონსაცობის მოცილება;
• სიროპის დამატება;
• ბოთლებში შამპანურის დონის გათანაბრება


ბოთლის ზომა: 0,75 ლიტრი
წარმადობა: მაქსიმუმ 400 ბ./სთ-ში