• ღვინის, ხილის წვენის პროდუქციის და მინერალური წყლის სტერილიზაციის საშუალებები