• ლუდსახარში ქვაბი 200 ლ.
ლუდსახარში ქვაბი 200 ლ.
კომპაქტური მოძრავი დანადგარი
საფარებელი ფუნქციით
სადუღი ცისტერნის აღჭურვილობა 240 ლ.
უკეთესი გადამუშავება
ლუდსახარში ქვაბი, დეტალურად