• უნივერსალური სათესი დანადგარი "Champion A"
ჰიდრავლიკური სათესი დანადგარი, გამოდგება ყველა ტიპის სათეს ნაკვეთზე. თესვა ხდება ზუსტი დისტანციის დაცვით, როგორც სიგრძეზე ასევე სიგანეზე.
თესვის სიღრმის რეგულირება ხდება ჰიდრავლიკურად.
თესვის პროცესისას საჭიროა ორი დამხმარე მუშა.