• ლითონის ბოთლები
• 2 ,5 კგ.
• 3 ,5 კგ. უჟანგავი ლითონის
• 5 კგ . დიამეტრი 114 მმ.
• 5 კგ. დიამეტრი 139 მმ.
• 25 კგ.
• 50 კგ.
• 64 კგ.