• ლუდის ჩამოსასხმელები
ლუდის ჩამოსასხმელი მილი ერთი ონკანის შეერთებით. უჟანგავი ლითონისა და თითბერის
ლუდის ჩამოსასხმელი მილი ორი ონკანის შეერთებით. უჟანგავი ლითონისა და თითბერის
ონკანი ლუდის ჩამოსასხმელი მილისათვის. უჟანგავი ლითონისა და თითბერის