• ლუდის აქსესუარები
დასაგაზი ბალონი
ლუდის ჩამოსასხმელი კომპლექტი, ორი კომბინირებული თავით, ქაფის გარეშე. ლუდი ჩამოსხმამდე უნდა გავაგრილოთ!
გამოდგება KEG ჩამკეტის მქონე ლუდის კასრებისათვის
ამ კომპლექტში შედის ჩამოსასხმელი ონკანი, თავი, CO2-ის ბოთლი 0,5 კგ, დამმაგრებელითა და წნევის შემამცირებლით. ლუდი ჩამოსხმამდე უნდა გავაგრილოთ!
გამოდგება KEG ჩამკეტის მქონე ლუდის კასრებისათვის
პიკნიკის პომპა ლუდის ჩამოსასხმელი ონკანით.
თერმორეგულატორი ლუდის აქაფების გარეშე ჩამოსასხმელად.
შეერთება ხდება პირდაპირ CO2–ის ბოთლზე და ჩამოსასხმელ ონკანზე.
არსებობს თერმორეგულატორის 4 ვარიანტი, ლუდის ტიპისა და მასში CO2–ის შემცველობის მიხედვით!

L (4,7 - 5,0 გრამი / l ლ. CO2)
M (5,0 - 5,3 გრამი / l ლ. CO2)
H (5,3 - 5,6 გრამი / l ლ. CO2)
X-H (6,1 - 6,3 გრამი / l ლ. CO2)
ორმაგი თერმორეგულატორი ლუდის აქაფების გარეშე ჩამოსასხმელად. შეერთება ხდება პირდაპირ CO2–ის ბოთლზე და ჩამოსასხმელ ონკანზე.
არსებობს თერმორეგულატორის 4 ვარიანტი, ლუდის ტიპისა და მასში CO2–ის შემცველობის მიხესდვით!

L (4,7 - 5,0 გრამი / l ლ. CO2)
M (5,0 - 5,3 გრამი / l ლ. CO2)
H (5,3 - 5,6 გრამი / l ლ. CO2)
X-H (6,1 - 6,3 გრამი / l ლ. CO2)
CO2 -ის ბოთლის ქანჩი გასაღები
ექვსკანტიანი ქანჩი გასაღები
CO2-ის ბოთლი, 0,5 კგ.
CO2-ის ბოთლი, 2,0 კგ.
CO2-ის ბოთლი, 3,0 კგ.
CO2-ის ბოთლი, 6,0 კგ
CO2-ის ბოთლი, 10,0 კგ.
ლუდის ბოთლების სატარებელი ყუთი.
2-ლიტრიანი, 2 ბოთლისათვის
ლუდის ბოთლების სატარებელი ყუთი.
0,5 ლიტრიანი, 6 ბოთლისათვის