• ხილის საფლეთი დანადგარი, ხელის PIP
ჩასაყარი ძაბრი: უჟანგავი ლითონის 430 × 360 მმ.
საფლეთი ლილვები: ალუმინის.