• ონოლოგიის ანალიზის მულტიპარამეტრული დანადგარი
ღვინის დაყენების პროცესის ზუსტი კონტროლისათვის.
დანადგარში დაპროგრამებულია შემდეგი მეთოდები
- ACETIC ACID
- L-MALIC ACID
- L-LACTIC ACID
- D-LACTIC ACID
- D-GLUCONIC ACID
- CITRIC ACID
- TARTARIC ACID
- PYRUVIC ACID
- AMMONIA
- α-AMMINIC NITROGEN
- ACETALDEHYDE
- GLUCOSE+FRUCTOSE
- GLUCOSE
- GLYCEROL
- SO2 FREE
- SO2 TOTAL
- CHLORIDE
- MAGNESIUM
- IRON (IONIC)
- CALCIUM (IONIC)
- COPPER (IONIC)
- POTASSIUM
- ANTHOCYAN
- CATECHINS
- TOTAL POLYPHENOL (Folin-Ciocalteus)
- TOTAL POLYPHENOL INDEX (IPT at 280nm)
- COLOUR (420 – 520 – 620 nm)