• შესაჯვარებელი ყუთები
შესაჯვარებელი ყუთი Swi-Bine

აღწერილობა:
1. კარგი იზოლაცია;
2. დიდი ზომის საკვების ადგილი;
3. ყველაზე ცოტა, ორი ფიჭა ფუტკრებისათვის;
შესაჯვარებელი ყუთი APIDEA
აღწერილობა: ცნობილი შესაჯვარებელი პლასტმასის ფიჭითა და გამოსაღები საკვების ადგილებით. შვეიცარიული ზუსტი სამუშაო.