• ჩამკეტი გისოსები
ჩამკეტი გისოსები

ზომები:
485 x 372 მმ.
420 x 420 მმ.
400 x 380 მმ.
435 x 435 მმ.
380 x 425 მმ.
360 x 390 მმ.
357 x 389 მმ.
483 x 483 მმ.
ჩამკეტი გისოსები, პლასტმასის

ზომები:
421 x 506 მმ.
430 x 430 მმ.