• ცენტრიფუგი 35
თაფლის ცენტრიფუგი 35, ფიჭის გასასუფთავებლად.
მუშაობს მაქსიმუმ 750 ბრუნვით, 230 V, ტაიმერით.
წარმადობა: 35 ლიტრი; ზომები: 0,75 x 0,78 x 0,5 მ.