• თაფლის სანთელი
ნორმალური ზომის შუაკედლის თაფლის სანთელი
ნორმალური ზომის თაფლის სანთელი