• პლასტმასის წყლის სასმელი დანადგარი ფუტკრებისათვის
1005/B
მოცულობა 30 ლიტრი

1005/C
პლასტმასის ტაშტი