• თაფლის ანალიზის ხელსაწყოები
დიგიტალური რეფრაკტომეტრი თაფლში წყლის შემცველობის გასაზომად
 
თაფლის ფერის საზომი ხელსაწყო
 
თაფლის დიგიტალური ფერის საზომი ხელსაწყო