• გადასახსნელი ძრავიანი კლერტსაცლელ-საჭყლეტი პომპით
    DVEP20 DVEP20I DVEP20I DVEP30I

DVEP20/DVEP30

DVEP20 I/DVEP30 I

 
მოდელი ზომა მმ. ძრავა
DVEP20 870X500 h 850 200 V / 2 hp
DVEP20I 870X500 h 850 200 V / 2 hp
DVEP20I 1040X550 h 900 200 V / 2,5 hp
DVEP30I 1040X550 h 900 200 V / 2,5 hp