• კლერტსაცლელ-საჭყლეტი დანადგარი DINAMICA 100
კლერტსაცლელ-საჭყლეტი დანადგარი DINAMICA 100 შეესაბამება ღვინის პროდუქციის ყველა თანამედროვე მეთოდს და შესაძლებელს ხდის როგორც ხელით ასევე ტექნიკით მოკრეფილი ყურძნის გადამუშავებას.
ახალი ტექნიკური შესაძლებლობები და განსხვავებული სტრუქტურა ყურძნის დაუზიანებლად დაწურვის და საბოლოო პროდუქციის ხარისხიანობის გაზრდის საშუალებას იძლევა. DINAMICA 100 არის მრავალფეროვანი დანადგარი,რომელსაც შეუძლია კონფიგურაციის სწრაფად შეცვლა,რაც განსაკუთრებით მოსახერხებელია ღვინის მწარმოებლებისათვის, რომლებიც ირჩევენ მოსავლის აღების, დახარისხებისა და ღვინის დაყენების განსაკუთრებულ სისტემას.
DINAMICA 100 გამოირჩევა ყურძნის დაუზიანებლად დაწურვის სისტემით, არის ადვილად გამოსაყენებელი და გასასუფთავებელი, ასევე შესაძლებელია მისი ცალკეული ნაწილების გადაადგილება , რაც ხელს უწყობს სხვადასხვა სახის ყურძნის დაწურვას.

დამახასიათებელი ნიშან-თვისებები

მოდელი  DINAMICA 100
სიმძლავრე  HP 2 + 1 v.380
საწური სიჩქარე  250-500
ჯარგვალი  D400 X 1200
წარმადობა სთ.-ში   4-10 ტ.