• სტერილიზატორი GRIFO
სტერილიზატორი
შესაძლებელია როგორც გოგირდიანი, ასევე ჩვეულებრივი წყლით სტერილიზება

ბოთლების საწრეტი
81 ადგილი