• სტერილიზატორი Basic line
• ნახევრად ავტომატური სტერილიზატორი
• მუშაობს სტერილური წყლით
• ბოთლების ჩასალაგებელი ადგილი: 8
• სტერილიზებისა და დაწრეტის დრო
• იმართება ტაიმერის მიერ
• წარმადობა: 300-1000 ბოთლი საათში
• ბოთლი: 0,37 ლ.-დან 1,5 ლ.-მდე