• სტერილიზატორი Tecna line
აღჭურვილობა 9 – 12 – 16 – 20 – 24 – 30 – 40 მარწუხი
საქშენის სახეობა სტანდარტული საქშენი/რეგულირებადი საქშენი (ფაკულტატური)
რაოდენობა ცალკეული სტანდარტული აღჭურვილობით
ორმაგი (ფაკულტატური)
სტერილიზება სტერილური წყლით სტანდარტული აღჭურვილობა
სტერილური ხსნარი ,ცირკულარული სისტემით (ფაკულტატური)
ოზონით(ოზონიზატორი ფაკულტატური)
SO2 სისტემა, ცირკულაციით (ფაკულტატური)
წარმადობა 2000 – 15000 ბ./სთ-ში
მნიშვნელოვანი კომპონენტები რეცირკულაცია პომპითა და ფილტრით, უჟანგავი ბოლის გამწოვი ვენტილი ბოთლის გამოსაშრობად ჰაერის შესასხურებლად