• სტერილიზატორი Tecna XP 9
აღჭურვილობა 9 მარწუხი
საქშენის სახეობა სტანდარტული საქშენი/რეგულირებადი საქშენი (ფაკულტატური)
რაოდენობა ცალკეული სტანდარტული აღჭურვილობით
ორმაგი (ფაკულტატური)
სტერილიზება სტერილური წყლით სტანდარტული აღჭურვილობა
სტერილური ხსნარი, ცირკულარული სისტემით (ფაკულტატური)
ოზონით (ოზონიზატორი ფაკულტატური)
SO2 სისტემა, ცირკულაციით (ფაკულტატური)
წარმადობა 800 ბ./სთ-ში
მნიშვნელოვანი კომპონენტები რეცირკულაცია პომპითა და ფილტრით, უჟანგავი, ბოლის გამწოვი ვენტილი ბოთლის გამოსაშრობად, ჰაერის შესასხურებლად