• მინი ორვენტილიანი ჩამოსასხმელი დანადგარები E2S/E3S

მინი ორვენტილიანი ჩამოსასხმელი დანადგარი E2S/E3S

• ვენტილები უჟანგავი მეტალის;
• ლივლივა ვენტილი უჟანგავი