• კარდონის ფილტრი 20X20
კარდონის ფილტრი 20X20
მოდელი გამოყენება ფასი/25ც.
C 20V0 წინაფილტრაცია 51,50 ლარი
C 20V4 გრუბიფილტრაცია 47,50
C 20V8// გრუბიფილტრაცია 47,50
C 20V12// საშუალოფილტრაცია 47,50
C 20V16 საშუალოფილტრაცია 54,50
C 20V18 ნახევრადსტერილური 59,75
C 20V20 სტერილური 61,50
C 20V24 აბსოლიტურად სტერილური --