• მონობლოკი CIAO

გამოდგება ღვინის მცირე წარმოებაში, არის ადვილი მოსახმარი და მოითხოვს ნაკლებ ტექნიკურ შემოწმებას, უზრუნველყობს ღვინის დაუზიანებლად ჩამოსხმას. კვლავწარმოების ჰაერცილინდრები, ახალი EVO ჩამოსასხმელი ვენტილები, რომლებიც ბაზირებულია Venturi-Rohr სისტემაზე , CIAO-ს მნიშვნელოვანი ტრექნიკური მონაცემებია.

დანადგარის სახეობა დასაცობი აღჭურვილობა წარმადობა
RM line, გრავიტაციული ჩამოსხმა
; RM line დაბალი წნევა
Jolly line, ღვინის ბუნებრივი საცობისათვის 6/1 10/1 500ლ-დან 1500 ლ-მდე

ინოვატიური ვაკუუმსისტემა ბუნებრივი საცობის დასაცობზე ინოვატიური ვაკუუმსისტემის დეტალი,რომელიც მაგრდება ბუნებრივი კორკის საცობის გასაკეთებელზე. სისტემა ეყრდნობა Venturi-Rohr-ის პრინციპს და მუშაობს ჰაერის წნევით. ნაკლები ხმაური, ნაკლები ხარჯი, მაღალი წარმადობა და არანაირი ცვეთა დროთა განმავლობაში.