• მონობლოკი სრული ავტომატიკა COMPACT system

კომპაქტური სისტემა სრული ავტომატიკის მქონე მონობლოკი.

ჩამოსხმა/საცობის გაკეთება არის წარმოებული BORELLI group-ის მიერ,რომელსაც გააჩნია წარმადობა 3000- მდე ლ./სთ-ში

ჩამოსასხმელი RM line
ჩამოსასხმელი დანადგარის სახეობები გრავიტაციული ჩამოსხმა
დაბალი წნევით ჩამოსხმა
მაღალი ვაკუუმით ჩამოსხმა
დაბალი წნევით ჩამოსხმა
ცილინდრის სახეობები პნევმატიური, ჰაერის კვლავწარმოების სისტემით.
დანადგარი აღჭურვილია სიმაღლის რეგულირების სისტემით.
წარმადობა 300ლ./სთ-ში
საცობი დანადგარი ALEXA line
SC18Rსაცობი დანადგარის სახეობები ბუნებრივი საცობი ღვინისათვის
ხრახნიანი ალუმინის საცობი
წარმადობა 2000ბ.სთ-ში
საცობი დანადგარი FUTURA line
საცობი დანადგარის სახეობები ბუნებრივი საცობი ღვინისათვის
ხრახნიანი ალუმინის საცობი
წარმადობა 3000ბ.სთ-ში