• კრონსაცობის, გრიფკორკის, ცორკის კორკის დასაცობი დანადგარი სუპერგრიფო TCSG
გამოყენება: საცობის გაკეთება ხდება, რკინის მილით სახელურის დაწევის დროს.
შენიშვნა: საცობის დასაცობი მილის თავი ალუმინისაა