• კარდონის ფილტრი 40X40
კარდონის ფილტრი 40X40
მოდელი გამოყენება ფასი/25ც.
C 20V0 წინაფილტრაცია --
C 20V4 გრუბიფილტრაცია --
C 20V8// გრუბიფილტრაცია --
C 20V12// საშუალოფილტრაცია --
C 20V16 საშუალოფილტრაცია --
C 20V18 ნახევრადსტერილური --
C 20V20 სტერილური --
C 20V24 აბსოლიტურად სტერილური --