• პნევმატიური წნეხი VPe
ფაკულტატური:
• ცენტრალური ჩასასხმელი
• გასაწევი კარი
• ავტომატური პროგრამა
• სტანდარტული პროგრამა
მოდელი NIKO VP5e VP8e VP11e VP15e VP21e
დაფის აპკის მოცულობა 500 ლ. 800 ლ. 1100 ლ. 1500 ლ. 2100 ლ.
სიგრძე სიგანე მმ. 570X410 600X410 600X440 900X440 900X440
სიმაღლე მმ. 1360 1460 1590 1590 1770
სიმძლავრე ჩაშენებული კომპრესორით KW 3,1 3,1 3,3 3,3 4,7
წონა კგ. 200 250 430 590 790
მთელი მტევანი - დაფის აპკის კარი 400 კგ. 640 კგ. 880 კგ. 1200 კგ. 1680 კგ.
ახალი დურდო - ცენტრალური ჩასასხმელი 1400 კგ. 2240კგ. 3080 კგ. 4200 კგ. 5880 კგ.
დადუღებული დურდო 1900 კგ. 3040კგ. 4180 კგ. 5700 კგ. 7980 კგ.