• სასმელებისა და დურდოს კასრები Type R / Type O
დასახელება მოცულობა კასრის Ø მმ. სიმაღლე მმ.
Type R 12 260 350
Type R 20 310 418
Type R 30 340 470
Type R 60 400 610
Type R 120 500 800
დასახელება მოცულობა სიგრძე
მმ.
სიგანე
მმ.
სიმაღლე
მმ.
Type O 60 510 350 520
Type O 100 610 400 620
Type O 200 800 490 770
Type O 300 870 570 870
Type O 500 1100 660 1040

Type O კასრის საფარებელი

საფარებელი კასრში მიმდინარე დუღილის პროცესისას

კასრის ონკანი NW 10 / NW 15