• ყოველთვის სავსე ცისტერნა Type FO
დასახელება Ø მმ. მოცულობა ლიტრებში
Type FO 1000 625-2500
Type FO 1200 1000-4600
Type FO 1400 1200-6700
Type FO 1600 1600-10000
Type FO 1800 1000-15300
Type FO 2000 3000-20000